Hồng sâm có nên dùng cho người bị huyết áp không

Người huyết áp cao có uống được hồng sâm không?

Hồng sâm có nên dùng cho người bị huyết áp không