Hồng sâm có dùng được cho người cao huyết áp không